4. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM KONULARI Türkiye’de Üniversite Eğitiminin Durumu, Sorunları ve Çözüm Arayışları Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Durumu, Sorunları ve Çözüm Arayışları Türkiye’de Temel Eğitimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Arayışları İnşaat Mühendisliğinde Meslek İçi Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme Olanakları Gelişmiş Ülkelerde İnşaat Mühendisliği Eğitimi, Yeni yaklaşımlar İnşaat Mühendisliği Eğitiminden Beklenenler İnşaat Mühendisliği Eğitiminde: öğretim, öğrenim, değerlendirme Ülkemizde İnşaat Mühendisi ihtiyacı, üniversitelerde kapasite artışları, planlama sorunları İnşaat Mühendisliği Eğitiminde üniversitelerin fiziki ve idari yeterlilikleri İnşaat Mühendisliği Eğitiminde müfredat, “Ne Öğretilmeli” İnşaat Mühendisliği Eğitimi gören öğrencilerin niteliği, “Nasıl Öğretilmeli” İnşaat Mühendisliği Eğitiminde öğretim kadrosu nitelikleri, yetiştirme yolları İnşaat Mühendisliği Eğitiminde stajın anlamı ve gerekleri İnşaat Mühendisliği Eğitiminin sorunlarının İnşaat Mühendisliği uygulama alanlarına etkileri Mühendisliği eğitiminde matematik sorunsalının ele alınması Mühendislik biliminin, bilim ve teknoloji sosyolojisi içinde incelenmesi