4. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
AMAÇ VE KAPSAM Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde bilginin işlenmesi ve paylaşılması önem kazanmıştır. Bununla beraber gençlerin merakları ve öğrenme becerileri değişmiş, görsel konulara ilgisi artmış, sabrı ve odaklanma süresi ise azalmıştır. Bu nedenle öğretim programlarının ve yöntemlerinin yenilenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. İnşaat mühendisliği programlarında da eskiye kıyasla daha kısa sürelerde, öğretim programları, verilen derslerin tür ve içeriği ile bunların sınıfta/laboratuvarda işleme yöntemlerinin gözden geçirilerek yenilenmesi gerekli hale gelmiştir. Düşünen, sorgulayan, toplumsal ve çevre konularına duyarlı, mesleki yenilikleri takip edip kendi başına öğrenebilen mühendislerin yetişmesi ortak hedefimizdir. Bu bağlamda, öğretim planları yapılırken ilk/orta öğretim programları ve üniversite giriş sınavındaki gelişmeler, mevcut inşaat mühendisliği bölümlerinin durumu, olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi sayıları ile toplumun genç mühendislerden beklentileri dikkate alınmalıdır. Başarılı sonuçlara ulaşabilmek için konunun yalnızca inşaat mühendisliği kapsamında değil, aynı zamanda tarihsel, toplumsal ve felsefi bileşenlerin de dikkate alındığı bir ortamda araştırılması gerekli görülmektedir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından organize edilen “İnşaat Mühendisliği Eğitimi” Sempozyumlarının ilki 6-7 Kasım 2009’da Antalya’da, ikincisi 23-24 Eylül 2011’de Muğla’da, üçüncüsü ise 8-9 Ocak 2015’te Ankara’da düzenlenmiştir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi organizasyonu ile 17-18 Kasım 2017 günlerinde İzmir’de düzenlenecek olan “4. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu”nun amacı, başta inşaat mühendisleri olmak üzere, mesleğin sürdürebilirliğinde katkısı olabilecek paydaşları bir araya getirerek alandaki gelişmelerin, iyi örneklerin ve sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturulması ve her yönden başarılı inşaat mühendislerinin yetişmesine katkı sağlanmasıdır.