Sempozyum Programı

Sempozyum Programı


AmaÇ VE KAPSAM


TMMOB inşaat Mühendisleri Odası tarafından, ilki 6-7 Kasım 2009 tarihinde Antalya'da, ikincisi 23-24 Eylül 2011 tarihinde Muğla'da gerçekleştirilen "inşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu"nun üçüncüsü 8-9 Ocak 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Ülkemizde eğitim alanı halen temel sorun alanlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir. Niteliksel ve işlevsel özelliklerindeki eksikliklerin yanı sıra birçok alanda olduğu gibi plansızlığın da bir sonucu olarak ortaya çıkan bozulmalar sorunun katlanarak büyümesine neden olmaktadır. inşaat Mühendisliği Eğitimini bu sorunlu alanın dışında saymak mümkün değildir. Ülke gereksinimi, iş ve istihdam olanakları düşünülmeksizin yapılan kapasite artışları, altyapı eksiklikleri, öğretim kadrosu yetersizlikleri ve düşen nitelikleri, öğrenci niteliklerinde meydana gelen düşüşler, müfredatın niteliği ve işlevselliği, öğretme yol ve yöntemleri gibi çeşitli konular bu sorun yumağının parçalarını oluşturmaktadır Inşaat Mühendisleri Odası değişik zamanlarda düzenlediği Sempozyumlarla meslek eğitimi alanının Ülkemiz ve halkımız için taşıdığı önemin altını çizmiş ve bu konuda farkındalık yaratılması yönündeki çalışmaların da aktif bir katılımcısı ol-muştur. Bu bağlamda, 24-25 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek " 3. inşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu"nun amacı , inşaat Mühendisliği Eğitiminde yaşanan sorunlar ve bu sorunların yarattığı sonuçlardan olumsuz etkilenen tüm bileşenlerin bir araya getirilerek sorunların ve bu sorunlara ilişkin somut çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform oluşturulmasıdır. inşaat Mühendisleri Odası olarak sizleri, Ülkemizin geleceğinde de önemli işlevleri haiz bu alanda sorunların çözümüne yönelik önerilerinizi bildirilerinizle paylaşmaya ve bu platformda yapılacak tartışmalarla çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

 

 

 

 

 


Bilim ve Danışma Kurulu


 

 

Düzenleme Kurulu


 

 

 

 

 

 

Sempozyum Konuları


 

 

 

 

Bildiri Yazımı


Bildiriler A4 formunda (yazım alanı 120mmx200mm), şekil ve tablolar dahil 10 sayfayı geçmeyecek şekilde Times New Roman yazı karekteri kullanılarak, 12 punto büyüklüğünde ve tek satır aralıklı Microsoft Word dokümanı olarak yazılmalıdır. Şekil ve tablolar 120 mm’den daha geniş olmamalıdır. Bildirinin başlığı büyük harflerle yazılmalı, başlık altında yazarların isimleri, ünvanları, kurum adı, adresi, telefonu, faksı, e-postası gibi ayrıntılı tanıtım bilgileri yazılmalıdır. Bildiriler Özet, Giriş, Yöntem, Sonuç ve Öneriler, varsa Kaynaklar birincil başlıklarından oluşmalıdır. Sonuç ve Öneriler başlığı altında çalışmanın ana detayları, çalışma sonuçları ve öneriler özetlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iletişim


Murat Karacaoğlu İnş. Müh.

Adres:
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Necatibey Caddesi No:57 Kızılay-ANKARA
Telefon:
(0312) 294 30 61-66
(0532) 481 38 70
Fax:
(0312) 294 30 69-77
Email
imes@imo.org.tr
murat1957@gmail.com